Fjordkonferansen 2018 handlet om utvikling av Indre Drammensfjord på en bærekraftig måte med fokus på flere nye arbeidsplasser, byutvikling, og med siste nytt om sykehuset, helseparken, helseklyngen, legevakten, helsehuset og universitet med over 200 deltakere fra næringslivet, politikere og byråkrater.

Dette er det største – og kan bli det mest spennende byutviklingsprosjektet i landet”
Kilde: dt.no

Foredragsholder Ståle Økland:
– Drammen har gjort mye bra, og når jeg snakker om Drammen så mener jeg regionen. Sykehuset gir Drammen og hele regionen fantastiske muligheter. Men, det bygges sykehus over hele landet. I Molde og Kristiansund, og i Østfold, er det eksempler på hvordan det ikke skal gjøres,

Konferansen ble arrangert i Fabrikkbygning 6b på Brakerøya den 31. mai.