SEKRETARIAT

Årsrapport 2018

Stiftelsen Børsgården

Næringsforeningen er sekretariatet for Stiftelsen Børsgården som eier Børskvartalet i Drammen. Oppdraget består i å forvalte eiendomsmassen, herunder koordinere drift, vedlikehold og investeringer. Daglig leder i Næringsforeningen er også daglig leder i stiftelsen. Næringsforeningen oppnevner også to styremedlemmer til Stiftelsen Børsgården.

 

Drammens Håndverk- & Industriforening

Næringsforeningen har en sekretariatsavtale med Drammens Håndverk- & Industriforening. Vi forestår de administrative funksjonene i håndverkerforeningen. Det søkes også et tettere samarbeid der vi har felles interesser og mål.

 

Lydia og Harald Lyches Fond

Næringsforeningen er sekretariat og tilrettelegger søknader for styret. Fondet deler årlig ut ca. 2 mill. kr til sosiale, kulturelle og allmennyttige formål i Drammensregionen. Næringsforeningen oppnevner også to styremedlemmer til Lydia og Harald Lyches Fond.

 

Næringslivets Stipendiefond

Næringsforeningen er sekretariat og tilrettelegger søknader for styret. Fondets formål er å gi studenter fra Drammensregionen stipendier for studier ved norske eller utenlandske høyskoler/ universiteter eller stipendier til annen relevant yrkespraksis i Norge eller utlandet. Fondet har en kapital på 6 mill. kr. som forvaltes etter samme investeringsstrategi og i samråd med styret i Næringsforeningens Kapitalfond. Næringsforeningen oppnevner to styremedlemmer til Næringslivets Stipendiefond.