Medlemmer

Årsrapport 2018
Ved utgangen av 2018 hadde Næringsforeningen 951 medlemmer, hvorav de største bransjene er:

  • Byggenæringen: 13 %
  • Varehandel-detalj-engros: 11%
  • Eiendom: 9 %
  • Konsulentvirksomhet: 7 %
  • Industri: 6 %

 

Æresmedlemmer:
  • Emil Onshuus
  • Petter Langum
  • John Erik Nilsen

Medlemsutvikling