Medlemsbedrifter

Arrangementer

Nettverk

Næringsråd/kommuner

NÆRINGSVEKST 2020

– Sammen skal næringslivet i Drammensregionen og Drammen kommune utvikle fremtidens arbeidsplasser.

Drammensregionen er en av Østlandets mest attraktive regioner for næringsetablering. Næringslivet er i utvikling, byen blir stadig vakrere og investeringsviljen er større enn noen sinne. Hva er det som gjør at både lokale, nasjonale og internasjonale investorer kaster sine øyne på Drammen?

Drammen er en by som aldri sover. Drammen Works.

UTVALGTE HØYDEPUNKTER

Gründeruka 2018

Inkluderingsdugnaden Give a Job

Kontordestinasjon Drammen 2025

Næringsforeningen i Drammensregionen møter fremtiden offensivt.

Foreningen utvikles med høyere kvaliteter, mer kompetanse, mer spissing av krav og med mål om større bærekraft i vårt arbeid. Tusen takk til alle som bidrar til dette gjennom Næringsforeningen!

Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning
Styreleder i Næringsforeningen i Drammensregionen

MEDLEMMER

Ved utgangen av 2018 hadde Næringsforeningen 951 medlemmer, hvorav de største bransjene var:

 • Byggenæringen: 13 %
 • Varehandel-detalj-engros: 11 %
 • Eiendom: 9 %
 • Konsulentvirksomhet: 7 %
 • Industri: 6 %

Medlemsutvikling 2010-2018

DRIFTSINNTEKTER 2018

  DRIFTSKOSTNADER 2018

   Næringsforeningen i Drammensregionen ble stiftet 1. mars 1847. Foreningen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som samler Drammensregionens næringsliv.

   Næringsforeningen og næringsrådene har en unik posisjon overfor kommunene og fylket i næringslivssaker.

   Det holdes jevnlig møter med de politiske og administrative ledelsene i alle kommunene. Til disse møtene kan våre medlemmer spille inn saker de er opptatt av.

   Foreningen tilbyr nærmere 100 arrangementer årlig,  både av faglig og sosial art.
   Medlemskapet gir tilgang til et betydelig nettverk av beslutningstakere i regionens næringsliv.