Programmer

Årsrapport 2018

Etablererveiledningen i Drammensregionen

Næringsforeningen i Drammensregionen drifter etablererveiledningen på vegne av kommunene Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier og Svelvik. Tilbudet er for de som har en gründer i magen eller allerede er i oppstartsfasen.

Det gis tilbud om kurs, en til en veiledning og diverse arrangementer/eventer. Totalt ble det tilbudt nærmere 550 kursplasser/Gründerverksteder/Workshop innen økonomi, skatt/mva, forretningsplankurs/kalkyler, kommunikasjon og diverse kurs i sosiale medier i tillegg til forkurs for etablerere som arrangeres hver andre tirsdag. Av arrangementer nevnes praktisk Jus for oppstartsvirksomheter, Lean Business Rock’n Roll, DNB NXT Drammen (møteplass for investorer og gründere), Næringslivets Dag med egne stand for Gründere. Den internasjonale Gründeruken ble arrangert i uke 46 for tredje gang med godt over 470 besøkende.

Som en del av etablerertjenesten tilbys nettportalen minegenbedrift.no. Portalen er et verktøy for ulike faser i etableringsprosessen og fører direkte til instanser man kan ha nytte og hjelp. I tillegg gir den oversikt over aktuelle kurs og arrangementer for etablerere.

Alle tilbud i regi av etablererveiledningen er gratis for etablereren/gründeren.

 

Serviceprisen

Næringsforeningen ønsker å trekke frem og hylle de som gjør en ekstra innsats; det være seg i forhold til fysiske løsninger, tilbud av tjenester, organisering eller den daglige praksis som utøves overfor ulike kunder og brukergrupper. Næringsforeningen vil årlig dele ut to priser, en fagjurypris og en publikumspris. I samarbeid med Drammens Tidende ble det nominert og kåret en vinner blant begge kategoriene.

Lederprogram

Lederprogrammet ble gjennomført for femte gang våren 2018, også denne gang i samarbeid med Høyskolen i Sørøst Norge – når Universitetet i Sørøst Norge. Faglig program utarbeides i samarbeid med Næringsforeningens nettverk for Ledere og er et populært tilbud til alle medlemmer – spesielt tilpasset de som allerede er ledere eller som har ambisjoner om å bli det. Totalt var 16 personer tilknyttet programmet. Tema for samlingene er spesielt tilpasset ledere i små og mellomstore bedrifter eller de som arbeider som mellomledere i større organisasjoner.

Trainee

Trainee Drammensregionen Programmet gir dyktige nyutdannede kandidater mulighet til å bli kjent med bedrifter i vår region. Kandidatene rekrutteres etter behovet til deltakerbedriftene. Det 18 måneders lange trainee-programmet gir et godt innblikk i ulike virksomheter med bredde og mangfold. Bedrifter fra privat og offentlig sektor kan delta. De får en unik mulighet til å synliggjøre spennende karrieremuligheter for høyt utdannede og teste ut potensielle medarbeidere. 95% av kandidatene som har avsluttet et trainee-program har fått tilbud om fast jobb i en av deltakerbedriftene. Programmet er initiert av lokalt næringsliv og driftes og eies av Næringsforeningen, i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge.

I 2018 valgte vi å ikke starte et nytt kull med traineer. I stedet søkte vi Buskerud Fylkeskommune om å støtte til å gjennomføre en forstudie for revitalisering av programmet. Dette fikk vi og høsten 2018 har gått med til å research. Funnene og ferdigstillelse av rapporten vil gjennomføres våren 2019

Kompetansepluss midler

Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter. Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom ordningen, som skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. Næringsforeningen har, i samarbeid med Folkeuniversitetet Sør-Øst, søkt og fått tildelt midler til kurs i arbeidsnorsk.  Kursene gjennomføres over samme lest og tilbys Næringsforeningens medlemsbedrifter. Kursene har meget god oppslutning, og til sammen 28 fremmedspråklige ansatte i lokale bedrifter har fått hevet sin kompetanse i norsk dette året. Høsten 2018 ble det søkt midler for 3 nye prosjekter for 2019-20.  Tildeling skjer i februar.

https://www.kompetansenorge.no/