Prosjekter

Årsrapport 2018
 

Næringsvekst 2020

Drammen kommune har et bredt og variert næringsliv i en region med positiv utvikling og vekst. Etter et tiår med omdømmebygging, byfornying og byutvikling, fremstår Drammen i dag som en av de mest attraktive regioner på Østlandet for næringsetablering.

 

Næringsforeningen i Drammensregionen har på oppdrag fra Drammen kommune og næringslivet i Drammen igangsatt og driver «Næringsvekst 2020», et fireårig prosjekt som skal være en forsterker for innovasjon og vekst.

 Overordnede mål for Næringsvekst 2020:

  • Drammen skal være en foretrukket kommune på Østlandet for næringsetablering og som bostedkommune.
  • For hver hver annen nye innbygger er målet å etablere en ny arbeidsplass.

Prosjektet har fire hovedsatsningsområder: Besøksnæringen, Gründere, Eiendomsutvikling og Helse.

Les mer om prosjektet her: http://nv2020.no/

Prosjektets oppdaterte tidslinje her: http://nv2020.no/tidslinje/

Drammen Works er prosjektets markedsmessige «ansikt og stemme». Alle kommunikasjonstiltak som utvikles gjennom «Næringsvekst 2020» er signert Drammen Works og baseres på kommunikasjonsstrategien: Drammen er en kompakt by med det aller meste i umiddelbar nærhet. Dette gjør Drammen komplett der alle forhold ligger til rette for å kunne jobbe og bo i samme by. I tillegg er Drammen beriket med høy kompetanse og nær relasjon til universitetsmiljøet. Og tilgangen til kollektive transportmuligheter og ikke minst Drammen havn, gjør byen til et knutepunkt.

Kommunikasjon: https://drammenworks.no/

Drammen Works – Drammen lever og leverer

Se prosjekttidslinjen for aktiviteter

Kreativ Partnerkraft

Kontordestinasjon Drammen ellinikafarmakeio 2025

Gå til prosjektside for NV2020  |  Gå til DrammenWorks.no

Følg Drammen Works på Facebook

Internasjonale Drammen

Prosjektet var i sitt tredje av fire år.

Prosjektet er initiert av gründer Terje Stykket og sogneprest Ivar Flaten. Internasjonale Drammen har som overordnet mål å påvirke holdninger til bedriftseiere og ledere, slik at det innen 2020 ansettes minst 1 000 arbeidsledige med inn¬vandrerbakgrunn i vår region. Det unike med prosjektet er nettopp den tette næringslivskontakten, og at bedriftsledere selv er aktive i prosjektet. I tillegg til Stykket Holding er Kiwi og Mester Grønn prosjektpartnere. Prosjektet har også viktige offentlige samarbeidspartnere som NAV og Introduksjonssenteret. Internasjonale Drammen støttes i tillegg av Buskerud fylkeskommune og Drammen kommune.

16. april arrangerte Internasjonale Drammen inkluderingdugnaden Give a job på Union Scene og Comfort Hotel Union.

Ca 150 mennesker kom og hørte på Arne Hjeltnes sitt foredrag om «hvorfor ansette folk med «rare» navn» før jobbmessen og Give a job arrangementet gikk av stabelen på Union Scene.

Det var et meget  vellykket arrangement med mange deltagere fra næringsliv og aktører fra det offentlige. Mange innvandrere hadde tatt turen og hadde en fin ettermiddag sammen med potensielle arbeidsgivere, fikk høre på bra foredrag, musikk og spist god mat.

Internasjonale Drammen arrangerte i tillegg et frokostmøte i november for landbruket i Lier. Dette ble arrangert i samarbeid med NAV, Lier Bondelag og Buskerud og omegn Gartnerforening.

Det kom vel 50 deltagere for å høre hvordan NAV i samarbeid med Internasjonale Drammen kan gjøre rekrutteringen lettere og mer stressfri.

I ettertid ar ca 7 innvandrere fått jobb / engasjement.

Mange bedrifter er helt avhengig av arbeidskraft fra innvandrerbefolkningen, og mange er positive til å ansette arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn når arbeids-søkeren er kvalifisert.

Næringsforeningen i Drammensregionen er sekretariat for prosjektet. Prosjektleder er Liv Gaarder-Larsen og i tillegg er Natia Chkhetiani ansatt som Prosjektkoordinator for mentorordningen.

 

Mentorordningen

I 2018 har vært et godt år for mentorordningen. Internasjonale Drammen søkte om støtte til mentorordningen fra IMDI for å kunne videreutvikle programmet og øke antall mentorpar. Dette ble innvilget og i mai ble Natia Chkhetiani ansatt som prosjektkoordinator. I løpet av året har 52 mentorpar deltatt i en oppstart og vi har avholdt 4 erfaringsutvekslingsmøter og 4 kurskvelder i mangfoldsledelse. Programmet har også deltatt på flere arrangementer slik som «Give a Job», Næringslivets dag og Frivilligbørs. Vi har også blitt invitert til å holde presentasjon for gruppering og kan nevne blant annet: Håndverker- og industriforeningen, Nito, Rotary Drammen, Idea Kompetanse og Sonans.

I september 2017 startet første runde med «Mentorordningen», et samarbeid med NAV, Introduksjonssenteret og Internasjonale Drammen. Ni mentorpar ble satt sammen, og disse skal samarbeide i ca. 6 mnd. Dette betyr jevnlige møter mellom mentor og mentorpartner, noe som forhåpentligvis kan hjelpe mentorpartnerne å komme i jobb. Dette har hittil vært en suksess, og kull nr. 2 startet opp i begynnelsen av februar. Målet er ytterligere 3 kull i løpet av året.

Se videoer fra året som har gått:

Internasjonale Drammen – Mangfoldig næringsliv

Inkluderingsdugnaden Give a Job

Mentorordningen

Gå til hjemmeside for Internasjonale Drammen

Følg oss på Facebook

Livskraftige byer og tettsteder

Prosjektet er treårig og skal bidra til å styrke og vitalisere lokalt næringsliv i byer og tettsteder.

Målet med prosjektet er å styrke evnen til vekst og verdi-skaping for handels- og sentrumsnæringene i Drammens-regionen. Piloten «Opplev Hokksund» ble lansert våren 2016 og er et felles merkevare- og markedsføringskonsept for handels og sentrumsnæringen i byen Hokksund.

Gå til hjemmeside for Opplev Hokksund

Følg oss på Facebook