Leder

Årsrapport 2018

2018 – ET ÅR I ENDRING

2018 var året for forberedelser og forandringer. Regionen var i fjor preget av flere store og krevende prosjekter:

  • Fortsatt usikkerhet rundt forlengelsen av E134(RV23) til E18 gjennom Lier
  • Etableringen av Universitetet i Sørøst-Norge
  • Kommunereformen – Nye Drammen skal etableres med Svelvik, Nedre Eiker og Drammen – og Sande skal bli en del av Nye Holmestrand med Hof og Holmestrand kommuner
  • Regionreformen der Østfold, Akershus og Buskerud blir slått sammen til Viken fylkeskommune
  • Den første store bevilgningen til det nye sykehuset på Brakerøya ble gjort

Internt i Næringsforeningen har det vært viktige endringer. Foreningens daglige leder gjennom 17 år, Hans-Petter Tonum gikk av i mai måned. Cecilie Bjørgan Brunsell ble konstituert som daglig leder frem til Rune Kjølstad i oktober ble ansatt i stillingen.

Foreningen har opplevet vekst på alle områder gjennom flere år. I skrivende stund er det 14 ansatte, mer enn 100 tillitsvalgte og 951 medlemsbedrifter i foreningen. Næringsforeningen i Drammensregionen er en av Norges største når det gjelder aktiviteter og medlemmer. Gjennom disse årene er det etablert nære og gode relasjoner til de mange offentlige virksomhetene. Samtidig har foreningens aktivitetsnivå vært sterkt økende.

Utviklingsprosjektet «Næringsvekst 2020» er videreført, foreningens strategiplan revideres og prosjektet «Internasjonale Drammen» utvikles videre for å få flere innvandrere i arbeid. Nye gründere kommer gjennom vår etablererveiledning med mange gründerverksteder, -frokoster, -workshops – og en hel gründeruke. Den såkalte «GDPR-forordningen» fra EU krevde betydelig innsats både i Næringsforeningen – og i hele næringslivet. Vi har hatt 8 aktive nettverksgrupper og 6 sterkt engasjerte næringsråd i kommunene i regionen.

Foreningen har gjennomført 91 åpne møter, konferanser og andre tiltak med blant annet: «Styredagen 2018», «Finansielle utsikter for 2018», «Næringsforeningens lederprogram i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge», «Studietur med byggenæringen»,«Fjordkonferansen», «Næringslivets dag», «Eiendomsdagen», «Innovasjonscamp» og det større og noe mer langsiktige prosjektet «Kontordestinasjon Drammen 2025». Foreningen har gjennomført miljøfyrtårnkurs og etablert samarbeid med kommunene og andre offentlige aktører for å styrke klimafaktorene i offentlige anbud. Det er etablert møteplasser for vekstselskaper, investorer og gründere. Serviceprisen ble delt ut for andre gang. Juryens fagpris ble tildelt «Den Norske Turistforening – Drammen og Omegn». Publikumsprisen ble tildelt «Bjørn Myhre Sport».

Næringsforeningen i Drammensregionen møter fremtiden offensivt. Foreningen utvikles med høyere kvaliteter, mer kompetanse, mer spissing av krav og med mål om større bærekraft i vårt arbeid. Vi lever i en stadig mer tabloid verden der enkle løsninger, slagord og fete headlines dominerer stadig mer. I dette brokete landskapet må et konkurransekraftig og selvgående næringsliv ha kunnskaper og kompetanse for nye utfordringer. Der vil vi bidra.

Næringslivet er i hovedsak små virksomheter. Av de 582 000 virksomheter i Norge har 480 000 færre enn fem ansatte. Det betyr 80 % av virksomhetene. Dette gir behov for betydelig støtte med kompetanse og veiledning. Der har Næringsforeningen store oppgaver.

Alle deler av næringslivet møter hverdager der kommunegrenser, regiongrenser og fylkesgrenser skaper byråkratiske hindre. Men vi ser at offentlig sektor moderniseres. Mer enn halvparten av norske kommuner har færre enn 5000 innbyggere. Der tas det grep som også kommer næringslivet til gode. Færre offentlige parter å forholde seg til er en fordel.

Næringsforeningen har rigget seg for å møte endringene, på en offensiv og god måte.  Vi skal arbeide målrettet for gode rammebetingelser for næringslivet fremover.  Tusen takk til alle som bidrar til dette gjennom Næringsforeningen!

 

Næringsforeningen i Drammensregionen møter fremtiden offensivt. Foreningen utvikles med høyere kvaliteter, mer kompetanse, mer spissing av krav og med mål om større bærekraft i vårt arbeid.

Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning
Styreleder i Næringsforeningen i Drammensregionen