Kommunikasjon

Årsrapport 2018

Næringslivsmagasinet Drammen24

Næringsforeningen gav ut næringslivsmagasinet Drammen24 fem ganger i 2018.

Magasinets mål er å bidra til utvikling av næringslivet i Drammensregionen. Den regionale utgaven fokuserer på utvikling av samarbeid og fellesskap imellom bransjer og bedrifter i regionen, mens den nasjonale utgaven handler om å profilere både Drammen og Drammensregionen utad, og være et utstillingsvindu for næringslivet i området. Drammen24 distribueres direkte til kontaktpersoner i Næringsforeningens medlemsbedrifter og til samtlige bedrifter i Drammensregionen. Magasinet finnes også i et stort antall resepsjoner og offentlige møteplasser. De nasjonale utgavene blir i tillegg distribuert som bilag til Dagens Næringsliv på Østlandet.

Drammen24 fikk nytt design fra utgave 4 – 2018.

 

Alle tidligere utgaver av Drammen24 finner du her

Andre kommunikasjonskanaler

I tillegg til Drammen24 har Næringsforeningen et bredt spekter av kanaler for kommunikasjon. Høy synlighet for å fremme våre saker er viktig for å oppnå gjennomslag.

Nettstedet www.nfdr.no er på mange måter «navet» i vår kommunikasjon med over 195.000 sidevisninger i 2018.
91 aktiviteter ble tilbudt, og 120 nyhetssaker ble publisert på siden. Digitalutgaven av Drammen24 legges ut på nfdr.no og genererer mye trafikk.

Sosiale medier er fortsatt av høy betydning. Facebook er den største og viktigste kanelen. For å nå våre målgrupper har Næringsforeningen i 2018 etablert flere kanaler i sosiale medier, herav Instagram og LinkedIn.

I 2018 fikk Facebook-siden 249 nye følgere.
Pr. 31.12.2018 hadde vi totalt 2.345 følgere.

Instagram ble etablert 10.10.2018 og hadde pr. 31.12.2018 rett over 250 følgere.

LinkedIn hadde 83 følgere pr. 31.12.2018 og vi har i denne kanalen vært aktive siden 09.11.2018.

Næringsforeningen har i tillegg 9 facebook-sider av ulik størrelse.

 Invitasjoner og nyhetsbrev sendes pr. mail til våre nærmere 1.000 medlemsbedrifter – ca. 3.000 mailadresser.

 

Næringsforeningen ble hyppig omtalt i media i 2018

Det er viktig for vår legitimitet og gjennomslagskraft at vi omtales i tradisjonelle medier, og vi har fortsatt stort fokus på synlighet her. «Næringsforeningen i Drammensregionen» ble omtalt i 256 artikler i 2018, hvorav Næringsforeningen hadde hovedfokus i 16% av medieomtalen. 99% av omtalene var i lokaler medier.

Gå til hjemmeside for Nærinsgforeningen

Følg oss på Facebook

Følg oss på Instagram

Følg oss på LinkedIN