Kort om Næringsforeningen

Årsrapport 2018

STIFTET 1. MARS 1847

 

Næringsforeningen i Drammensregionen ble stiftet 1. mars 1847. Foreningen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som samler Drammensregionens næringsliv.

Foreningens visjon er:

Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter,
hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.

Vi har to hovedoppgaver:

Å være talerør for Drammensregionens næringsliv og jobbe for at rammebetingelsene for dette er best mulig.
Å skape arenaer hvor våre medlemsbedrifter kan utvikle sine nettverk, samt få faglig og sosialt påfyll.

Vi er organisert langs to akser:

En geografisk som består av næringsrådene i Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Svelvik og Sande.
En bransje-/temaakse med våre nå 8 ulike nettverk.
* Næringsrådsoppgavene i Drammen ivaretas av Næringsforeningens styre og administrasjon.
Næringsforeningen i Drammensregionen og næringsrådene har en unik posisjon overfor kommunene og fylket i næringslivssaker.

Det holdes jevnlig møter med den politiske og administrative ledelsen i alle kommunene. Til disse møtene kan våre medlemmer spille inn saker de er opptatt av.

I 2018 gjennomførte vi 91 åpne møter/konferanser. Medlemskapet i Næringsforeningen gir tilgang til et betydelig nettverk av beslutningstakere i regionens næringsliv. Næringsforeningen representerer et viktig nettverk både for medlemmene deres, relasjonsbygging og erfaringsutveksling.

Foreningen finansieres gjennom medlemskontingent, administrasjons- og prosjektinntekter, handelskammer-virksomheten og deler av avkastningen på foreningens fondsmidler på totale 35,3 millioner kroner. Dette gjør oss til Norges tredje mest solide næringsforeningen i Norge etter Bergen og Stavanger.

Næringsforeningen hadde ved årsskiftet til 2018 14 medarbeidere. Næringsforeningen i Drammensregionen er landets fjerde største næringsforening med 951 medlemmsberdifter ved utgangen av 2018.

Medarbeidere 2018

Rune Kjølstad

Daglig leder

Cecilie Bjørgan Brunsell

Leder strategi og næringsutvikling

Trude Ween Rustad

Leder administrasjon og kommunikasjon

Tone Sørensen

Prosjektleder

Hilde Fevang

Handelskammer- og adm. konsulent

Toril Berg van Putten

Handelskammer- og adm. konsulent

 

Adnan Afzal

Prosjektleder

Anniken Aasen Thommessen

Prosjektmedarbeider

Lisbeth Torkildsen

Prosjektleder Etablererveiledning

Liv Gaarder-Larsen

Prosjektleder Internasjonale Drammen

Natia Chkhetiani

Prosjektkoordinator Mentorordningen Internasjonale Drammen

Martin Nørgaard

Medlems- og markedskonsulent

Beate M. Ryttersveen Sand

Prosjektleder

Hans-Petter Tonum

Daglig leder
(sluttet i 2018)

Jostein Rensel

Prosjektleder
(sluttet i 2018)

Thomas Olsen

Salgs- og medlemsansvarlig
(sluttet i 2018)

Styret i Næringsforeningen 2018

Foran f.v.: Elisabeth Lohk (styremedlem), Svein Ove Pettersen (nestleder), Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning (styreleder), Bjørn Breian (styremedlem) og Nina Cecilie Solberg (styremedlem).

Bak f.v.: Hans-Petter Tonum (daglig leder frem til mai 2018), Heine Lund-Olsen (varamedlem), Carl Aaby (varamedlem) og Sondre Nygaard (styremedlem). Ikke tilstede: Johan Fredrik Bruusgaard (styremedlem) Foto: Sønstrød Fotografene