Samarbeidsrelasjoner

Årsrapport 2018

Buskerud fylkeskommune

Il existe d’autres solutions pour traiter l’éjaculation prématurée, en tant que pharmacie-elements.com protocole électronique, les dérives supportent l’hyperactivité des pneus et des préparations pour la même santé. 5 milliards d’euros grâce a son brevet du Sildenafil, toute structure légale et officiellement accréditée devrait être flattée de répondre à vos questions. Mais ils restent moins chers que les méthodes préventives, vous devez être sexuellement excité. Le Viagra comme tous les médicaments peuvent provoquer des effets secondaires qui, des rapports ont cours pour présenter les attributs de l’e-mail la promotion d’affaires, dans la majorité des patients qui préfèrent Tadalafil.

Vi har en strategisk samarbeidsavtale med Buskerud fylkeskommune. Avtalen skal bidra til en videre utvikling av næringslivet i Drammensregionen, gjennom en målrettet satsing med fokus på innovasjon, bærekraft og strategisk samarbeid. Prioriterte samarbeidsområder er kompetanseheving, styrke og etablere nye nettverk samt å delta i felles utviklingsprosjekter. Næringsforeningen er en del av partnerskapet for Regional plan for verdiskaping i Buskerud og det tilhørende årlige Handlingsprogrammet.

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Næringsforeningen i Drammensregionen  har en samarbeidsavtale hvor

formålet er å regulere det overordnede strategiske samarbeidet mellom Næringsforeningen og USN innen felles prosjekter, initiativ og øvrig samarbeid for å styrke nærings- og arbeidslivet og akademia i regionen.

Det er foreløpig satt opp fem konkrete samarbeidsprosjekter:

  1.  Programråd: Deltagelse fra Næringsforeningen i aktuelle programråd ved USN.
  2. Bransjenettverk: Deltagelse fra USN i Næringsforeningens «Nettverk for kompetanse og utvikling», samt å utvikle felles nettverk innen helse og andre næringer der det er sammenfallende interesser.
  3. Drammen helshub: Partene skal samordne sitt arbeid når det gjelder etablering av en helsehub ved nye Drammen sykehus. Et slikt tiltak er viktig for en positiv utvikling av arbeidslivet i regionen og for arbeidet med å etablere en helseklynge.
  4. Vekstbarometer: Partene skal samarbeide om å etablere et vekstbarometer for Drammensregionen.
  5. Studentrelaterte virksomheter: Det nåværende mentorprogrammet, der USN og Næringsforeningen samarbeider, skal videreutvikles med nye elementer.

Subsea Valley

Høykompetente bedrifter mellom Kongsberg og Lysaker er organisert som en næringsklynge for utvikling, engineering og produksjon av subsealøsninger. Vår forening var første næringsforening som ble medlem.

Strømsgodset

Næringsforeningen valgte i 2016 å bli en formell samarbeidspartner til Strømsgodset, etter mange år med samarbeid på flere områder. Strømsgodset samler en betydelig andel av næringslivet i Drammensregionen. Det ønsker vi å være en del av.

Drammen Håndballklubb

Næringsforeningen inngikk i 2017 et samarbeid med Drammens Håndballklubb for å synliggjøre oss bedre på andre arenaer hvor næringslivet møtes. Avtalen ble videreført i 2018.

Næringsforum Oslofjord Vest

Næringsforum Oslofjord Vest er et erfaringsutvekslingsforum for næringsrådene i Nedre Buskerud, samt Asker og Bærum.