«Give a Job» er en nasjonal inkluderingsdugnad som jobber konkret med å synliggjøre innvandrere og flyktningers kompetanse og kunnskap for arbeidsgivere, slik at flere får muligheten til å komme ut i arbeid.

16. april ble «Give a Job» arrangert på Union Scene i Drammen i samarbeid med Internasjonale Drammen. Programmet bestod av både foredragsholdere, suksesshistorier og jobbmesse. Formålet med arrangementet er å knytte innvandrere og flykninger tettere til næringslivet, og tilrettelegge for å bygge nettverk og relasjoner.

Felles for alle som deltok på arrangementet er en iver etter å komme ut i jobb, en iver etter å lære, og ikke minst en iver etter å bidra aktivt i samfunnet vårt.

Arrangementet startet med et foredrag med Arne Hjeltnes. Ca 150 mennesker kom og hørte på hans  foredrag «hvorfor ansette folk med «rare» navn» før jobbmessen og Give a job arrangementet gikk av stabelen på Union Scene.

–  Slike arrangementer som dette er en sterk bidragsyter for å bygge nettverk, som igjen gjør det lettere å komme ut i jobb. Vi har et stort fokus på å bygge relasjoner, og mener mange av jobbtilbudene bunner i nettverksbygging. Det er viktig at vi sammen er både åpne, nysgjerrige og modige.