Dagen startet med et fengende foredrag av Fahad Awaleh som fortalte om hvordan et næringsliv i endring bør posisjonere seg for fremtiden.

Under siste foredraget snakket Siri Børsum om «How Google Works» og om deres kultur og hvordan den tilrettelegger for innovasjon og vekst. Næringslivets dag ble avsluttet med AfterWork på Rockehotellet.

Tusen takk til utstillere, foredragsholdere og besøkende – for at dagen ble slik vi ønsket!